Søgefelt

Primære faneblade

  Tjek lønniveauet i forsikringsbranchen

  Hvad tjener dine kolleger omkring i forsikringsbranchen? Det spørgsmål har du sikkert stillet dig selv - og måske dine kolleger - men lønninger er ofte en velbevaret hemmelighed.

  Branchens lønninger opsamles af arbejdsgivernes organisation, FA, som stiller en grov statistik til rådighed for Forsikringsforbundet. Den finder du som tabel, hvis du klikker på linket nederst på denne side.

  Lønniveauerne i tabellerne kan kun ses som et groft billede, da de er beregnet ud fra lønninger i en række forskellige job med samme statistikkode (Discokode). Tabellene kan bruges til at skabe sig et overblik og en fornemmelse af branchens lønniveau i forhold til ens egen løn.

  Bemærk, at løntallene i tabellen er baseret på en 37-timers arbejdsuge. For en 35,88-timers arbejdsuge skal månedsfortjenesten divideres med 160,33 og ganges med 155,46.

  Statistikken stammer fra Finanssektorens Arbejdsgiverforenings (FA) strukturstatistik, som har koblet jobtyper med lønniveauer. Og lad det være sagt med det samme: Der er ikke mulighed for at få en yderligere præcisering af, hvor dit job nøjagtig befinder sig i statistikkerne, hverken ved henvendelse til FA eller Forsikringsforbundet.

  Disse informationer stilles derfor til rådighed som de er og vi håber, at du trods deres begrænsninger får gavn af dem.

  Beregningsgrundlag

  Grundlaget for lønniveauerne i tabellen er en standardberegnet månedsfortjeneste ekskl. genetillæg. Det er dermed det lønbegreb, som kommer en månedsløn på lønsedlen nærmest. I månedsfortjenesten indgår personalegoder, årlige engangsbeløb (herunder bonus), eget og arbejdsgiverens bidrag til pension samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn.  

  Standardberegnet månedsfortjeneste tegner et øjebliksbillede af lønudgifterne for samtlige medarbejder i en given arbejdsfunktion. Det betyder, at gennemsnitlig standardberegnet månedsfortjeneste kun er en vejledende løn, da der kan være variation i lønnen som følge af bl.a. geografi, anciennitet, ansvar og konkret jobindhold inden for samme arbejdsfunktion.  

  Statistiske mål brugt i tabellen

  I strukturstatistikken anvendes følgende statistiske måleværdier: Gennemsnit, nedre kvartil, median og øvre kvartil.

  Gennemsnittet er et vægtet gennemsnit af alle lønninger, hvor vægtene er præsterede timer.
  Medianen er den ”midterste” løn i en gruppe, når lønningerne er sorteret fra den mindste til den største. Medianen er således den løn, som halvdelen af gruppen ligger på eller under.
  Nedre kvartil inden for samme ordnede lønninger angiver den løn, som den laveste fjerdedel af gruppen ligger på eller under.
  Tilsvarende angiver øvre kvartil den løn, som den højeste lønnede fjerdel af gruppen ligger på eller over.

  Ved at opdele lønningerne på median og kvartiler er det muligt at få et indblik i lønspredningen. Strukturstatistikken opgør ikke gennemsnit, median og kvartiler for grupper på under 25 personer.

  Kilde: Statistikken stammer fra Finanssektorens Arbejdsgiverforenings strukturstatistik.

  Kontaktperson:
  Morten Vadstrup på telefon 33364500 eller email mvp@forsikringsforbundet.dk

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...