Søgefelt

Primære faneblade

  Seniorbestemmelser

  Her kan du læse mere om bl.a efterløn i forbindelse med nedsat arbejdstid og efterlønsbevis.

  Efterløn og nedsat arbejdstid
  I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger har Forsikringsforbundet forbedret mulighederne for, at gå på nedsat arbejdstid, for d medlemmer, som er seniorer.

  Af bestemmelserne for alle medarbejdere i §11 fremgår det, at:

  Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mindst 5 år og er fyldt:

  • 58 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en arbejdstidsprocent mellem 80 og 100 af fuld beskæftigelse.
  • 60 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en arbejdstidsprocent mellem 70 og 100 af fuld beskæftigelse.
  • 62 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en arbejdstidsprocent mellem 60 og 100 af fuld beskæftigelse.

  Efter arbejdstidsnedsættelsen indbetaler selskabet pensionsbidrag på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad. Dette bidrag betales dog i max. 7 år.

  Se i øvrigt hele overenskomstbestemmelsen i Overenskomst for Forsikringsområdet.

  Forsikringsforbundet’s råd er:
  Før du beslutter dig til at benytte overenskomstens regler om nedsat arbejdstid, skal du tage kontakt med din A-kasse.

  A-kassen kan vejlede dig konkret ud fra netop din situation og dine ønsker.

  Den a-kasse,  samarbejder med er FTF-A, og har hjemmeside på adressen:

  www.ftf-a.dk

  Her kan du søge yderligere information, eller du kan ringe til FTF-A på tele-fonnummer 7013 1312.

  For at give dig en idé om, hvilke problemstillinger / faldgruber, der kan være i forbindelse med benyttelse af overenskomstens regler, har vi beskrevet nogle få situationer:

  Efterlønsbevis som 60-årig:
  Du har ret til at få et efterlønsbevis som 60-årig, hvis du er berettiget til efterløn på det tidspunkt. Læs evt. på FTF-A’s hjemmeside om, hvornår du er berettiget til at overgå på efterløn.

  Efterlønsbeviset sikrer dig ret til at gå på efterløn, også hvis du på overgangstidspunktet er sygemeldt. efterlønsbeviset sikrer dig også mod, at dit efterlønsbeløb ikke falder, selvom du går ned i arbejdstid. Endelig skal su ikke betale efterlønskontingent, når du har fået efterlønsbeviset.

  2 års reglen
  Hvis du venter med at gå på efterløn til du har haft efterlønsbeviset i 2 år, og i den periode har haft mindst 3.120 timers arbejde, opnår du en række fordele:

  • Mulighed for at optjene en særlig skattefri præmie
  • At gå på efterløn på den høje sats
  • Lempeligere fradrag for din pension, hvis du går på efterløn. I den si-tuation er det kun helt eller delvist betalte pensioner med faktisk løbende udbetaling, der medfører fradrag. Da sammensætningen af pensionsordninger er meget forskellig, kan vi her kun oplyse om de generelle regler. Din konkrete beregning foretages af din A-kasse, ud fra oplysningerne om dit / dine pensionsforsikringsselskab/er.

  Skattefri præmie
  Når du har opfyldt 2-års reglen, har du mulighed for at optjene den særlige præmie, uanset om du går på efterløn eller ej. Her optjener du som fuldtids-forsikret kr. 10.962 (2008) for hver 481 timers arbejde, du har haft. Eller med andre ord: Staten giver dig en skattefri belønning på kr. 10.962,00 (2008) for at beholde din arbejdskraft på arbejdsmarkedet så længe som muligt.

  Nedsat arbejdstid
  Du kan i nedenstående skema se, hvilken betydning nedsat arbejdstid har for din efterløn. Skemaet biser bl.a., hvor mange uger, du med nedsat tid skal arbejde for at opfylde 2 års reglen og for at optjene 1 præmieportion. Det er i den sammenhæng uden betydning om fuld tid er 37, 36 eller 35 timer om ugen.

  58 – 59 årige

  80 % af fuld tid

  Nedsættelsen har kun betydning for efterlønnen, hvis månedslønnen er på under ca. kr. 18.500,00 (2008), da satserne bliver mindre.

  60 – 61 årige

  70 % af fuld tid

  Her skal du arbejde ca. 121 uger for at opfylde den såkaldte 2 års regel, hvis du har fået dit efterlønsbevis på 60 års dagen. Ved fuld tid kan du opfylde 2 års reglen ved arbejde i 102 uger.

  62 – 64 årige

  60 % af fuld tid

  Her skal du arbejde ca. 22 uger for at optjene en præmieportion. Ved fuldtidsarbejde kan du få en præmieportion på 13 uger.

  Forhold, der skal tages højde for:
  I forbindelse med arbejdstidsnedsættelse og reglerne omkring den fleksible efterløn, er der et utal af forhold, som der skal tages højde for, fx:

  • Jeg ønsker først at gå på efterløn som 61-årig, hvordan er jeg så stillet?
  • Jeg har ikke mulighed for at få et efterlønsbevis før jeg er 61 år, hvordan er jeg så stillet?
  • Jeg er deltidsforsikret, hvilke regler gælder så?
  • Hvor stor en del af mine pensioner bliver modregnet i efterlønsydelsen, og hvornår sker dette?
  • Kan jeg arbejde, selvom jer er gået på efterløn?
  • Hvordan modtager jeg den skattefrie præmie?
  • Kan jeg gå ned i tid og samtidig modtage del-efterløn?

  Forsikringsforbundet’s råd er derfor:
  Før du beslutter dig til at benytte overenskomstens regler om nedsat arbejdstid, skal du tage kontakt med din a-kasse.
  Din a-kasse kan vejlede dig konkret ud fra netop din situation, din pensionsopsparing og dine ønsker.

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...