Søgefelt

Primære faneblade

  Ledig/opsagt

  Vigtigt
  Har du spørgsmål i forbindelse med din nye situation som opsagt eller ledig, er du altid velkommen til at kontakte Forsikringsforbundet på telefon 3312 4242, via mail på info@forsikringsforbundet.dk eller søge yderligere oplysninger her på hjemmesiden.

  Det vigtigste er at tilmelde dig på www.jobnet.dk og her melde dig ledig - senest den første dag du er ledig.
  Du skal også give Forsikringsforbundet besked medlem@forsikringsforbundet.dk - helst inden du forlader dit job.

  Hjælp til opsagte/ledige medlemmer
  Forsikringsforbundet gør en ekstra indsats for opsagte/ledige medlemmer. Dette sker ved, at der i overenskomsten med Finanssektorens Arbejdsgiverforening er forhandlet, at der skal aftales foranstaltninger, som gør det lettere for den opsagte at komme i arbejde igen, når der er tale om masseafskedigelser.

  Dette kan ske ved, at de opsagte får tilbudt jobsøgningskursus, kurser eller andet, som fremmer mulighederne for igen at komme i beskæftigelse.

  Den lokale personaleforening og Forsikringsforbundet, er med til at sikre dette sker.

  Samtidigt er der aftalt særlige fratrædelsesgodtgørelser, hvis medlemmet som senior bliver opsagt. Se overenskomstens nærmere regler herom, under afsnittet Senioropsigelser.

  Forsikringsforbundet har som sit overordnede mål at bringe den opsagte/ledige tilbage i beskæftigelse. Dette mål kan opnås ved dialog med den stedlige tillidsrepræsentant og/eller personaleforening samt Forsikringsforbundet’s faglige afdeling eller karriererådgivning.

  Her kan gives svar på en række spørgsmål, som naturligt rejser sig, når tilværelsen ændre sig drastisk, hvilket sker ved afskedigelse.

  Foruden tillidsrepræsentanter, personaleforening m.fl., har Forsikringsforbundet tilknyttet en række professionelle rådgivere, som du har mulighed for at konsultere, ligesom Forsikringsforbundet har et meget tæt samarbejde med FTF-A, som er den a-kasse Forsikringsforbundet samarbejder med.

  Med Forsikringsforbundet’s aktive indsats før og under opsigelsesperioden, lykkes det faktisk ca. 70 % af vores opsagte medlemmer, at finde anden beskæftigelse, inden opsigelsesvarslet udløber.

  Særligt for ledige medlemmer
  Som ledigt medlem af Forsikringsforbundet, har du mulighed for at søge økonomisk tilskud til jobfremmende kurser og uddannelser hos Forsikringsforbundet, i de tilfælde hvor Jobcenteret eller FTF-A har afslået at yde bistand. Kontakt derfor Forsikringsforbundet, hvis du har forslag til kurser m.v., som kunne gøre, at du lettere kunne komme i beskæftigelse.

  Læs også de to foldere: Opsagt - Hva' nu? samt Ledig - Hva' nu? Du finder dem også i menuen til venstre.

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...