Søgefelt

Primære faneblade

  Kæmp for at bevare den nordiske model

  Formandskabet for Forsikringsforbundet er til konference i Island om konsekvenserne af EU's stadig mere omfattende regulering af finanssektoren på sektoren og den nordiske model.

  NFU konferencen "The Nordic model disrupted: A seismic shift or a natural development?" i Island satte fokus på EU's regulering og den stigende udfordring af "den danske model", som også er "den nordiske model". En konklusion var at en vigtig faktor, også fremover, er at finanssektoren råder over engagerede og kompetente medarbejdere, der kan yde korrekt rådgivning i et kompliceret marked.

  Konferencen havde besøg af den islandske finansminister Benedikt Jóhannesson og førstedagen på konferencen sluttede af med en peptalk fra Philip Jennings, generalsekretær for den verdensomspændende fagforening UNI Global Union. Han talte om vigtigheden af solidaritet, organisering og fagforeninger, for at sikre medarbejderrettigheder og ordentlige løn- og ansættelsesforhold.

  Philip Jennings forklarede, at verdens ulighed aldrig har været større og at vi kun gennem solidaritet og fagforeningsarbejde kan stoppe "the race to the bottom". Han sluttede med at understrege, at den nordiske model er en unik model, der fastholder et sundt og bæredygtigt arbejdsmarked. Så vi skal kæmpe for at bevare den.

  Forsikringsforbundet er medlem af NFU, der varetager vores interesser over for EU-apparatet, og medlem af UNI Global Union, der arbejder på globalt plan.

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...