Søgefelt

Primære faneblade

  Karriere og kompetence

  Udvalget skal arbejde med karriere og kompetence i relation til hele arbejdslivet for både medlemmer og tillidsvalgte.

  Medlemmer
  Udvalget skal medvirke til, at vores medlemmer får adgang til de rette kvalifikationer og kompetencer i forhold til nuværende og fremtidens job.

  Forsikringsforbundet skal være på forkant med de kvalifikationer og kompetencer, der kræves i fremtidens forsikringsjobs og hjælpe med at klæde vores medlemmer på til nye udfordringer.

  Forsikringsforbundet skal arbejde for en større bevidsthed hos arbejdsgiverne og medlemmerne om vigtigheden af at vedligeholde og højne medlemmernes arbejdsmarkedsværdi.

  Udvalget skal beskæftige sig med personlig karriereplanlægning, relevante medlemskurser og tilbud, som kan støtte medlemmernes karriereudvikling.

  Tillidsvalgte
  Udvalget udvikler retningslinjer for uddannelse og udvikling af tillidsvalgte og sikre, at de fremstår professionelt og kompetente overfor både medlemmer og arbejdsgiver.

  Udvalgets opgaver

  • Formulere konkrete treårige mål, der understøtter Forsikringsforbundets overordnede mål og delmål jævnfør arbejdsprogrammet
  • Formulere overordnet politikker og strategier med indsatser, der sikre at vi opnår målene
  • Udvalget nedsætter tidsbegrænsede ad-hoc arbejdsgrupper
  • Bistå de øvrige udvalg med kursustilbud og aktiviteter som understøtter Forsikringsforbundets målsætninger.

   

   

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...