Søgefelt

Primære faneblade

  Hovedbestyrelsen

  Forsikringsforbundet's hovedbestyrelse holder normalt møde én gang om måneden, men finder landsformanden eller en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer det nødvendigt, kan møder holdes oftere.
   
  Hovedbestyrelsen består af landsformanden og næstformanden for Forsikringsforbundet, samt af formændene fra personaleforeninger med 300 medlemmer eller derover. Fra personaleforeninger med over 1000 medlemmer vælges yderligere ét hovedbestyrelsesmedlem pr. påbegyndt 1000 medlemmer ud over de første 1000.
   
  Personaleforeninger med under 300 medlemmer vælger i fællesskab fire hovedbestyrelsesmedlemmer.

  Her kan du se, hvilke hovedbestyrelsesmøder, der tidligere har været afholdt fra 2011 og frem
  (også bilag hvis du har adgang til dette).

  Her kan du se de fremtidige møder i hovedbestyrelsen
  (også bilag hvis du har adgang til dette).

  Her kan du finde kontaktinformation om formandskabet i Forsikringsforbundet

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...